Elállási nyilatkozat

 

MELLÉKLET - ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Címzett:                  NANITA s.r.o, Nádražní 890/50, Praha 5 - Smíchov 150 00 - info@nanita.hu

Ezennel kijelentem, hogy elállok a szerződéstől:

A szerződéskötés időpontja:

 

Megrendelési szám:

 

Név:

 

Cím:

 

E-mail cím:

 

A Szerződés tárgyát képező Áruk leírása:

 

A kapott pénzösszeg visszatérítésének módja, beleértve adott esetben a bankszámlaszámot:

 

 

A vevő, az áru átvételétől számított 14 napon belül, indoklás és bármiféle szankció nélkül jogosult elállni a már megkötött adásvételi szerződéstől, ha az árut a NANITA s.r.o. (,,Társaság") webáruházán vagy más távközlési eszközön keresztül rendelte meg, kivéve a módosított 89/2012. sz. törvénykönyv 1837. §-ában említett eseteket. A Vevő köteles az elállásról írásban értesíteni a Társaságot és a Társaság üzleti címére vagy elektronikus úton megküldeni a mintaűrlapon a megadott e-mail címre.

Ha a fogyasztónak minősülő vevő eláll az adásvételi szerződéstől, köteles a Társaságtól kapott árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül elküldeni vagy átadni a Társaságnak.

Ha a fogyasztónak minősülő vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles visszaadni neki az összes pénzösszeget (a leszállított áru vételárát), beleértve a szállítási költséget is, amelyet az adásvételi szerződés alapján kapott tőle, ugyanilyen módon. Ha a Vevő a Vállalat által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, a Vállalat a szállítási költséget csak a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben téríti vissza a Vevőnek. A Társaság nem köteles a Vevőnek a kapott pénzt visszatéríteni, mielőtt a Vevő az árut átadta a Társaságnak, vagy igazolta, hogy az árut elküldte a Társaságnak.

 

Dátum:

Aláírás:


 

Webáruház értékelése: 4,9 +36 1445 3029info@nanita.hu